Priser

Priser

Statliga tandvårdsstödet

Du som är 24 år eller över och folkbokförd i Sverige har rätt till det statliga tandvårdsstödet. Detta tandvårdsstöd innefattar allmänt tandvårdsbidrag (ATB), högkostnadsskydd och särskilt tandvårdsbidrag (STB).

ATB: ATB är en fast summa pengar som man får varje år 1a juli som man kan använda som en rabattkupong till din tandvårdsräkning. Den årliga bidragssumman för dem som är 24-29år eller äldre än 65år är 600kr. För övriga (30-64år) är den 300kr. Man kan spara sina ATB i 2 år

Högkostnadsskyddet: Har du höga tandvårdskostnader behöver du bara betala en del av kostnaden själv. Försäkringskassan betalar ersättning för resten till oss. Högkostnadsskyddet börjar gälla när du betalat upp till 3 000 kronor under en ersättningsperiod. Beloppen baseras på summan av försäkringskassans ersättningsgrundande pris (referenspris) för respektive åtgärd, och mellanskillnaden får man ingen ersättning för.

  • Upp till 3 000 kronor: du betalar fullt pris.
  • 3 001-15 000 kronor: du får 50% av försäkringskassans ersättningsgrundande pris i ersättning.
  • Över 15 000 kronor: du får 85% av försäkringskassans ersättningsgrundande pris i ersättning.

STB: Särskilt tandvårdsbidrag (STB) är ett bidrag för dig som har en sjukdom eller funktionshinder som medför en risk för att din tandhälsa försämras. Du får ett bidrag på 600 kronor per halvår som du kan använda till undersökning och sjukdomsförebyggande åtgärder. 

För mer info kring det statliga tandvårdsstödet som t.ex. vilka som har rätt till STB kan du läsa på försäkringskassans hemsida: https://www.forsakringskassan.se/tandvard/for-dig-inom-tandvarden/statligt-tandvardsstod

Tandvårdsstöd från Landstinget

Barntandvård: Vi tar endast emot patienter som har fyllt 24 år och över eftersom vi inte har något avtal med Region Skånes barn och ungdomstandvård. Om man är 23 år eller under har man rätt till gratis tandvård och måste vara listad på en klinik som ingår i detta avtal, och denna kliniken har då vårdgivaransvar och är skyldig att kalla personen för regelbundna undersökningar. Vi har dock möjlighet, vid önskemål att behandla även de som är 23 år eller yngre, men i så fall till fullpris.

Tandvårdsstöd vid särskilda behov: Om du har omfattande vård och omsorgsbehov så kan din sociala handläggare eller läkare ge dig ett intyg som ger dig rätt till att få bastandvård utförd till samma kostnad som till sjukhusvård. Patienter betalar då 200kr per besök till tandläkare och 100kr per besök till tandhygienist. Tandvårdsräkningen skickas då till Region Skåne. För mer info kring tandvårdsstöd vid särskilda behov, besök: https://www.skane.se/Halsa-och-vard/Tandvard/Vuxentandvard/Tandvardstod-vid-sarskilda-behov/

Vår prislista

Nedan kan du se våran prislista, där de vanligaste åtgärderna är inkluderade. Priserna kan variera om dyrare material behöver användas eller om mer omfattande åtgärder behövs. För att få en bättre estimering av din tandvårdskostnad är det viktigt att du först genomgår en undersökning så att du därefter kan få ett kostnadsförslag. Då ser du hur mycket du själv behöver betala efter att avdrag gjorts för de bidrag som du har rätt till.

Åtgärd Beskrivning FK –
Referenspris
Vårt pris
101 Basundersökning, utförd av tandläkare 845 kr 995 kr
103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 370 kr 460 kr
107 Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 1 055 kr 1 550 kr
114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist 510 kr 550 kr
121 Röntgenundersökning av enskild tand 55 kr 65 kr
123 Röntgenundersökning, intraoralt helstatus 805 kr 990 kr
124 Panoramaröntgen 525 kr 630 kr
126 Röntgenundersökning, intraoralt helstatus och panoramaröntgen 985 kr 1 430 kr
127 Röntgenundersökning, mindre intraoralt delstatus 195 kr 280 kr
128 Röntgenundersökning, större intraoralt delstatus 335 kr 480 kr
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling 405 kr 490 kr
302 Sjukdomsbehandlande åtgärder 760 kr 870 kr
303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling 1 125 kr 1 640 kr
341 Tandlossningsbehandling, mindre 500 kr 550 kr
401 Tanduttagning, en tand 1 025 kr 1 390 kr
402 Tanduttagning, en tand, komplicerad 1 690 kr 2 240 kr
403 Tanduttagning tillkommande enkel 185 kr 495 kr
404 Operativt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad, per operation 3 120 kr 3 920 kr
420 Implantat, per styck 2 815 kr 3 300 kr
421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, en fixtur 3 620 kr 8 800 kr
422 Kirurgisk friläggning av en fixtur vid tvåstegsteknik 1 505 kr 1 750 kr
423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre fixturer per opera 4 830 kr 10 500 kr
424 Kirurgisk friläggning av två eller tre fixturer vid tvåstegsteknik 1 690 kr 1 900 kr
425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre fixturer 6 665 kr 14 900 kr
426 Kirurgisk friläggning av fler än tre fixturer vid tvåstegsteknik 2 255 kr 2 850 kr
441 Kirurgisk behandling av tandlossningssjukdom, mindre 2 535 kr 3 350 kr
442 Kirurgisk behandling av tandlossningssjukdom, större 3 585 kr 3 990 kr
501 Upprensning och rotfyllning, en rotkanal 3 395 kr 4 090 kr
502 Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler 4 095 kr 4 890 kr
503 Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5 135 kr 6 340 kr
504 Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 5 600 kr 6 580 kr
521 Akut endodontisk behandling 800 kr 1 120 kr
541 Rotspetsoperation 3 660 kr 4 420 kr
542 Rotspetsoperation, ytterligare tand vid samma operationstillfälle 1 030 kr 1 220 kr
601 Bettskena i hård akrylat 3 530 kr 3 950 kr
604 Bettskena i mjukplast 2 110 kr 2 450 kr
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 605 kr 750 kr
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 960 kr 1 070 kr
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1 145 kr 1 420 kr
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 775 kr 910 kr
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1 140 kr 1 290 kr
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1 515 kr 1 770 kr
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 1 725 kr 2 020 kr
708 Stiftförankring vid fyllningsterapi 545 kr 620 kr
800 Permanent tandstödd krona, en per käke 5 755 kr 7 200 kr
801 Permanent tandstödd krona, flera per käke 4 470 kr 6 900 kr
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3 150 kr 3 590 kr
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1 505 kr 2 080 kr
804 Hängande broled, per led 2 205 kr 3 290 kr
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 3 660 kr 3 820 kr
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5 160 kr 5 620 kr
824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 10 975 kr 12 900 kr
827-828 Helprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder 9 270 kr 10 600 kr
829 Immediatprotes 6 950 kr 9 240 kr
850 Implantatförankrad krona, en per käke 8 105 kr 8 920 kr
852 Implantatförankrad krona, flera per käke 6 285 kr 8 700 kr
853 Hängande led vid implantatförankrad bro 2 205 kr 3 680 kr
858 Distans inklusive centrumskruv, per styck 1 255 kr 1 390 kr
861 Implantatförankrad bro, överkäke, 4 fixturer 31 860 kr 39 500 kr
862 Implantatförankrad bro, överkäke, 5 fixturer 33 840 kr 46 200 kr
863 Implantatförankrad bro, överkäke, 6 fixturer 35 370 kr 52 500 kr
865 Implantatförankrad bro, underkäke, 4 fixturer 30 830 kr 43 500 kr
991a Högestetiska, ej ersättningsbara, keramiska fasader, styckepris 7 200 kr
992 Uteblivande eller Sent återbud (inom 24h) 850 kr
996 Blekning 2 900 kr
996r 1st spruta refill blekningsmedel 200 kr