Tandimplantat

Att ersätta förlorade tänder ger ökad livsglädje. Tandimplantat är en säker och permanent lösning som gör att du återfår känslan, utseendet och funktionen av ditt naturliga leende.
Boka tid direkt
Vill du komma i kontakt med oss, få konsultation eller boka tid för besök?
FAQ

Vanligt ställda frågor

Kostnaden för ett implantat brukar hamna på mellan 13 000 – 20 000 kronor. Priset beror på vilket implantatsystem, kirurgisk teknik, material som används. Dessutom beror ersättningen man får av försäkringskassan på hur mycket tandvård man gjort nyligen dessförinnan och hur många tänder man har kvar i munnen.

Under själva ingreppet är det bara bedövningssprutan som kan kännas. Efter ingreppet brukar man vara lite svullen och öm i knappt en veckas tid.

Implantaten brukar hålla livet ut. Kronor och broar ovanpå kan behöva bytas ut eller lagas efter 15-20 år men kan hålla mycket längre än så också.

Ersättning av förlorade tänder

Tandimplantat är en väl beprövad och skonsam metod för dig som vill ersätta en eller flera skadade eller förlorade tänder. Med en titanskruv som fästs i ditt käkben, och snabbt växer ihop med benvävnaden, kan resultatet liknas vid nya, stabila tänder. Titandioxid är det material som kroppen accepterar bäst och har dokumenterat suverän förmåga att läka ihop med benvävnad. För att garantera en säker passform mellan tandimplantatet och kronan skapas en så kallad distans, en keramik- eller titankomponent, varpå din erfarna tandläkare, Stefan eller Emil, fäster kronan, bron eller protesen. Resultatet? En säker förankring av nya tänder med naturligt utseende.

Den optimala lösningen

De implantatsystem som vi använder oss utav har funnits på marknaden i över 20 år och kan skräddarsys i enlighet med olika behov så att i stort sett vem som helst kan få en tandersättning som ser ut och fungerar som naturliga tänder. Fullt utvecklad benvävnad är dock en viktig förutsättning. Därför installeras implantat i regel inte på personer under 20 år. När du är redo för tandimplantat, skräddarsys en lösning utifrån ditt behov, allmänna hälsotillstånd samt volym och kvalitet på benvävnaden. Hur lång tid behandlingen tar som helhet beror på ovanstående faktorer. Rådfråga gärna oss angående dina alternativ.

Tandimplantat i titan har funnits ända sedan 60-talet då den första patienten behandlades.

Dock var teknologin i utvecklingsstadium under lång tid och användes främst inom forskning och utveckling. Det var först på 80-talet behandlingen började bli mer tillgänglig för allmänheten. Grundaren till vår klinik, tandläkare Stefan Ohlsson, har ända sedan 80-talet utfört tusentals implantatbehandlingar.

Denna behandling möjliggör känslan att återfå förlorade tänder. Ett stort plus är att man slipper ersätta tänder med proteser som är avtagbara och i vissa fall svåra att få till att sitta stabilt utan att de glappar. Proteser kan vara svåra att äta med till exempel äpple utan kniv som hjälpmedel. Den samlade erfarenheten av detta behandlingskoncept på kliniken är en stor styrka hos oss samtidigt som våra tandläkare kontinuerligt uppdaterar sig och vidareutbildar sig på den senaste vetenskapen inom bland annat implantologin eftersom utvecklingen går snabbt vidare. 

Dessutom använder vi endast vetenskapligt väldokumenterade implantatsystem och ser riskerna med att använda piratkopior för att komma billigt undan. 

Detta bidrar med att behandlingen hos oss är säker och att vi har mycket bra lyckandefrekvens.

Behandlingen innebär att efter undersökning identifieras sjukdomar och riskfaktorer som först måste behandlas och att eventuella infektioner får tid att läka ut. Rökning (framfört allt stor-rökning) och dåligt inställd diabetes är riskfaktorer som bör tas hand om innan behandling påbörjas. Med kirurgisk teknik och ibland också artificiellt bengranulat kan vi många gånger bygga nytt ben om det skulle krävas inför en implantatbehandling. Därefter opereras titanskruvarna in i käkbenet. Under operationen är patienten fullt vaken och endast lokalbedövning behövs som regel. I vissa fall kan sedering med lugnande tablett ges.

Därefter ges käkbenet tid att läka och ben-cellerna tid för att integrera titanskruvarna. Denna läkningstid varierar och påverkas framför allt av hur bra kvalité käkbenet har, vilken kirurgisk teknik som använts, samt allmänmedicinska individuella faktorer. 

 

När läkningen är färdig inleds den fas då tänderna ska byggas upp på titanskruvarna. Behandlingstiden kan därför variera mycket från person till person när det gäller tiden från implantatbehandling till färdigt resultat. 

Priserna för detta varierar också eftersom man får bättre ersättning från försäkringskassan till exempel om det är två intilliggande tänder som ska ersättas jämfört med endast en. Dessutom påverkas även priset av val av material och design till kronor och broar och kirurgisk teknik. Grovt skattat pris för ett implantat och krona är ungefär 13 000 – 20 000 kronor medans ett grovt skattat pris för en hel käke kan variera mellan 35 000 – 70 000 kronor beroende på hur många och vilka implantat som behövs, vilka kirurgiska tekniker och vilka material som används

 Varför vi rekommenderar tandimplantat: 
Assistenten och koordinatorn Charlotte Schramm på Malmö Implantatgrupp förbereder sig inför en implantatbehandling tillsammans med tandläkaren Stefan Ohlsson.

Behöver du hjälp med ditt leende? Vi hjälper dig!

Inget leende är det andra likt. Boka tid direkt eller tala om vad du vill förändra, så utför vi en professionell utvärdering av vad som passar din situation bäst.