Priser

Hos oss kan du alltid räkna med högkvalitativ tandvård med ditt välbefinnande i fokus – till bra pris. Nedan hittar du vår prislista och info om vilka ersättningar du kan ha rätt till. 

Statliga tandvårdsstödet

ATB

ATB är en fast summa pengar som man får varje år den 1a juli som man kan använda som en rabattkupong till din tandvårdsräkning. Den årliga bidragssumman för dem som är 24-29 år eller äldre än 65 år är 600 kronor. För övriga (30-64 år) är den 300 kronor. Man kan spara sina ATB i 2 år. 

Högkostnadsskyddet

Har du höga tandvårdskostnader behöver du bara betala en del av kostnaden själv. Försäkringskassan betalar ersättning för resten till oss. Högkostnadsskyddet börjar gälla när du betalat upp till 3 000 kronor under en ersättningsperiod. Beloppen baseras på summan av försäkringskassans ersättningsgrundande pris (referenspris) för respektive åtgärd, och mellanskillnaden får man ingen ersättning för.

Upp till 3 000 kronor: du betalar fullt pris.
3 001-15 000 kronor: du får 50% av försäkringskassans ersättningsgrundande pris i ersättning.
Över 15 000 kronor: du får 85% av försäkringskassans ersättningsgrundande pris i ersättning.

STB

Särskilt tandvårdsbidrag (STB) är ett bidrag för dig som har en sjukdom eller funktionshinder som medför en risk för att din tandhälsa försämras. Du får ett bidrag på 600 kronor per halvår som du kan använda till undersökning och sjukdomsförebyggande åtgärder.

För mer info kring det statliga tandvårdsstödet som till exempel vilka som har rätt till STB kan du läsa på försäkringskassans hemsida.

Tandvårdsstöd från Landstinget

Barntandvård

Vi tar endast emot patienter som har fyllt 24 år och över eftersom vi inte har något avtal med Region Skånes barn och ungdomstandvård. Om man är 23 år eller under har man rätt till gratis tandvård och måste vara listad på en klinik som ingår i detta avtal, och denna kliniken har då vårdgivaransvar och är skyldig att kalla personen för regelbundna undersökningar. Vi har dock möjlighet, vid önskemål att behandla även de som är 23 år eller yngre, men i så fall till fullpris.

Tandvårdsstöd vid särskilda behov

Om du har omfattande vård och omsorgsbehov så kan din sociala handläggare eller läkare ge dig ett intyg som ger dig rätt till att få bastandvård utförd till samma kostnad som till sjukhusvård. Patienter betalar då 200 kronor per besök till tandläkare och 100 kronor per besök till tandhygienist. Tandvårdsräkningen skickas då till Region Skåne. För mer info kring tandvårdsstöd vid särskilda behov, besök: Region Skånes hemsida.

Vår prislista

Nedan kan du se våran prislista, där de vanligaste åtgärderna är inkluderade. Priserna kan variera om dyrare material behöver användas eller om mer omfattande åtgärder behövs. För att få en bättre estimering av din tandvårdskostnad är det viktigt att du först genomgår en undersökning så att du därefter kan få ett kostnadsförslag. Då ser du hur mycket du själv behöver betala efter att avdrag gjorts för de bidrag som du har rätt till.
ÅtgärdBeskrivningFK – ReferensprisVårt pris
101Basundersökning och diagnostik, tandläkare. Genomgång anamnes. Utl u.s protokoll885995
103Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller ens385460
111Basundersökning utförd av tandhygienist675680
114Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygie535550
124Panoramaröntgen540630
127Röntgenundersökning, delstatus200290
128Röntgenundersökning, större delstatus345480
301Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling420490
302Sjukdomsbehandlande åtgärder785870
303Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling1 1601 640
304Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande1 7352 035
341Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, mindre545550
342Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, större1 0551 240
343Särskilt tidskrävande behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit1 5951 680
401Tanduttagning, en tand1 0551 390
402Tanduttagning, en tand, komplicerad1 5702 240
404Operativt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad, per operation3 2203 920
420Implantat, per styck2 9003 400
421Operation avseende käkbensförankrade implantat, en fixtur3 2408 900
422Kirurgisk friläggning av en fixtur vid tvåstegsteknik1 5551 750
423Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre fixturer per opera4 72010 700
424Kirurgisk friläggning av två eller tre fixturer vid tvåstegsteknik1 7451 900
425Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre fixturer6 52514 900
426Kirurgisk friläggning av fler än tre fixturer vid tvåstegsteknik2 3302 850
501Upprensning och rotfyllning, en rotkanal3 5054 090
502Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler4 2254 890
503Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler5 3006 340
504Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler5 7806 580
521Akut endodontisk behandling8251 120
701Fyllning av en yta på framtand eller hörntand625770
702Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand9901 070
703Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand1 2151 420
704Fyllning av en yta på molar eller premolar800940
705Fyllning av två ytor på molar eller premolar1 1751 330
706Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar1 5651 770
707Krona i plastiskt material, klinikframställd1 7802 020
800Permanent tandstödd krona, en per käke5 9107 400
801Laboratorieframställd krona4 5907 200
802Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift3 2403 590
803Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift1 5552 080
804Hängande broled, per led2 2503 390
822Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder3 7554 050
823Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder5 2855 920
824Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad11 20012 900
827Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder9 51010 600
828Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder9 51010 600
829Immediatprotes7 1209 240
833Rebasering av protes2 6252 780
850Implantatförankrad krona, en per käke8 3109 200
852Implantatförankrad krona6 4458 900
853Hängande led vid implantatförankrad bro2 2503 680
858Distans inklusive centrumskruv, per styck1 2951 450
861Implantatförankrad bro, överkäke, 4 fixturer32 53539 500
862Implantatförankrad bro, överkäke, 5 fixturer34 54546 200
863Implantatförankrad bro, överkäke, 6 fixturer36 09552 500
865Implantatförankrad bro, underkäke, 4 fixturer31 47043 500
925Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat4 59010 300
926Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat6 8408 900
992Sent återbud850
996Blekning2 900
998Uteblivande850

Behöver du hjälp med ditt leende? Vi hjälper dig!

Inget leende är det andra likt. Boka tid direkt eller tala om vad du vill förändra, så utför vi en professionell utvärdering av vad som passar din situation bäst.