Priser

Hos oss kan du alltid räkna med högkvalitativ tandvård med ditt välbefinnande i fokus – till bra pris. Nedan hittar du vår prislista och info om vilka ersättningar du kan ha rätt till. 

Statliga tandvårdsstödet

ATB

ATB är en fast summa pengar som man får varje år den 1a juli som man kan använda som en rabattkupong till din tandvårdsräkning. Den årliga bidragssumman för dem som är 24-29 år eller äldre än 65 år är 600 kronor. För övriga (30-64 år) är den 300 kronor. Man kan spara sina ATB i 2 år. 

Högkostnadsskyddet

Om du är över 24 år och har höga tandvårdskostnader behöver du bara betala en del av kostnaden själv då resterande delen av beloppet betalas till oss av Försäkringskassan. Högkostnadsskyddet börjar gälla när du betalat upp till 3 000 kronor under en ersättningsperiod. Beloppen baseras på summan av Försäkringskassans ersättningsgrundande pris (referenspris) för respektive åtgärd. Man får ingen ersättning för mellanskillnaden. Du kan läsa mer om högkostnadsskyddet för tandvård på Försäkringskassans hemsida.

Upp till 3 000 kronor: du betalar fullt pris.
3 001-15 000 kronor: du får 50% av försäkringskassans ersättningsgrundande pris i ersättning.
Över 15 000 kronor: du får 85% av försäkringskassans ersättningsgrundande pris i ersättning.

STB

Särskilt tandvårdsbidrag (STB) är ett bidrag för dig som har en sjukdom eller funktionshinder som medför en risk för att din tandhälsa försämras. Du får ett bidrag på 600 kronor per halvår som du kan använda till undersökning och sjukdomsförebyggande åtgärder.

För mer info kring det statliga tandvårdsstödet som till exempel vilka som har rätt till STB kan du läsa på försäkringskassans hemsida.

Tandvårdsstöd från Landstinget

Barntandvård

Vi tar endast emot patienter som har fyllt 24 år och över eftersom vi inte har något avtal med Region Skånes barn och ungdomstandvård. Om man är 23 år eller under har man rätt till gratis tandvård och måste vara listad på en klinik som ingår i detta avtal, och denna kliniken har då vårdgivaransvar och är skyldig att kalla personen för regelbundna undersökningar. Vi har dock möjlighet, vid önskemål att behandla även de som är 23 år eller yngre, men i så fall till fullpris.

Tandvårdsstöd vid särskilda behov

Om du har omfattande vård och omsorgsbehov så kan din sociala handläggare eller läkare ge dig ett intyg som ger dig rätt till att få bastandvård utförd till samma kostnad som till sjukhusvård. Patienter betalar då 200 kronor per besök till tandläkare och 100 kronor per besök till tandhygienist. Tandvårdsräkningen skickas då till Region Skåne. För mer info kring tandvårdsstöd vid särskilda behov, besök: Region Skånes hemsida.

Vår prislista

Nedan kan du se våran prislista, där de vanligaste åtgärderna är inkluderade. Priserna kan variera om dyrare material behöver användas eller om mer omfattande åtgärder behövs. För att få en bättre estimering av din tandvårdskostnad är det viktigt att du först genomgår en undersökning så att du därefter kan få ett kostnadsförslag. Då ser du hur mycket du själv behöver betala efter att avdrag gjorts för de bidrag som du har rätt till.
ÅtgärdBeskrivningFK – ReferensprisVårt pris
101Basundersökning och diagnostik, tandläkare. Genomgång anamnes. Utl u.s protokoll9351060
103Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller ens405490
111Basundersökning utförd av tandhygienist730750
114Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygie585640
124Panoramaröntgen575730
127Röntgenundersökning, delstatus210340
128Röntgenundersökning, större delstatus365505
301Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling445580
302Sjukdomsbehandlande åtgärder830990
303Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling12301690
304Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande21202120
341Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, mindre590620
342Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, större11501340
343Särskilt tidskrävande behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit17351750
401Tanduttagning, en tand11601520
402Tanduttagning, en tand, komplicerad16552450
404Operativt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad, per operation34154320
420Implantat, per styck3060från 3600
421Operation avseende käkbensförankrade implantat, en fixtur34309150
422Kirurgisk friläggning av en fixtur vid tvåstegsteknik16452050
423Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre fixturer per opera499511100
424Kirurgisk friläggning av två eller tre fixturer vid tvåstegsteknik18452280
425Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre fixturer691014980
426Kirurgisk friläggning av fler än tre fixturer vid tvåstegsteknik24653180
501Upprensning och rotfyllning, en rotkanal37104460
502Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler44755390
503Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler56156740
504Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler61206980
521Akut endodontisk behandling8751220
701Fyllning av en yta på framtand eller hörntand665790
702Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand10501220
703Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand12901530
704Fyllning av en yta på molar eller premolar8501040
705Fyllning av två ytor på molar eller premolar12451480
706Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar16601880
707Krona i plastiskt material, klinikframställd18852240
800Permanent tandstödd krona, en per käke62558400
801Laboratorieframställd krona48558100
802Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift34303850
803Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift16452480
804Hängande broled, per led23753 520
822Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder39704650
823Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder55906180
824Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad1184514200
827Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder1006510900
828Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder1006510900
829Immediatprotes75359520
833Rebasering av protes27753050
850Implantatförankrad krona, en per käke87909 200
852Implantatförankrad krona68159200
853Hängande led vid implantatförankrad bro23753940
858Distans inklusive centrumskruv, per styck1365från 1450
861Implantatförankrad bro, överkäke, 4 fixturer3437539900
862Implantatförankrad bro, överkäke, 5 fixturer3649049200
863Implantatförankrad bro, överkäke, 6 fixturer3813054200
865Implantatförankrad bro, underkäke, 4 fixturer3324547500
925Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat4855från 10900
926Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat72309600
992Sent återbud950
996Blekning2 990
998Uteblivande
950
Assistenten och koordinatorn Charlotte Schramm på Malmö Implantatgrupp förbereder sig inför en implantatbehandling tillsammans med tandläkaren Stefan Ohlsson.

Behöver du hjälp med ditt leende? Vi hjälper dig!

Inget leende är det andra likt. Boka tid direkt eller tala om vad du vill förändra, så utför vi en professionell utvärdering av vad som passar din situation bäst.