Priser

Hos oss kan du alltid räkna med högkvalitativ tandvård med ditt välbefinnande i fokus – till bra pris. Nedan hittar du vår prislista och info om vilka ersättningar du kan ha rätt till. 

Statliga tandvårdsstödet

ATB

ATB är en fast summa pengar som man får varje år den 1a juli som man kan använda som en rabattkupong till din tandvårdsräkning. Den årliga bidragssumman för dem som är 24-29 år eller äldre än 65 år är 600 kronor. För övriga (30-64 år) är den 300 kronor. Man kan spara sina ATB i 2 år. 

Högkostnadsskyddet

Om du är över 24 år och har höga tandvårdskostnader behöver du bara betala en del av kostnaden själv då resterande delen av beloppet betalas till oss av Försäkringskassan. Högkostnadsskyddet börjar gälla när du betalat upp till 3 000 kronor under en ersättningsperiod. Beloppen baseras på summan av Försäkringskassans ersättningsgrundande pris (referenspris) för respektive åtgärd. Man får ingen ersättning för mellanskillnaden. Du kan läsa mer om högkostnadsskyddet för tandvård på Försäkringskassans hemsida.

Upp till 3 000 kronor: du betalar fullt pris.
3 001-15 000 kronor: du får 50% av försäkringskassans ersättningsgrundande pris i ersättning.
Över 15 000 kronor: du får 85% av försäkringskassans ersättningsgrundande pris i ersättning.

STB

Särskilt tandvårdsbidrag (STB) är ett bidrag för dig som har en sjukdom eller funktionshinder som medför en risk för att din tandhälsa försämras. Du får ett bidrag på 600 kronor per halvår som du kan använda till undersökning och sjukdomsförebyggande åtgärder.

För mer info kring det statliga tandvårdsstödet som till exempel vilka som har rätt till STB kan du läsa på försäkringskassans hemsida.

Tandvårdsstöd från Landstinget

Barntandvård

Vi tar endast emot patienter som har fyllt 24 år och över eftersom vi inte har något avtal med Region Skånes barn och ungdomstandvård. Om man är 23 år eller under har man rätt till gratis tandvård och måste vara listad på en klinik som ingår i detta avtal, och denna kliniken har då vårdgivaransvar och är skyldig att kalla personen för regelbundna undersökningar. Vi har dock möjlighet, vid önskemål att behandla även de som är 23 år eller yngre, men i så fall till fullpris.

Tandvårdsstöd vid särskilda behov

Om du har omfattande vård och omsorgsbehov så kan din sociala handläggare eller läkare ge dig ett intyg som ger dig rätt till att få bastandvård utförd till samma kostnad som till sjukhusvård. Patienter betalar då 200 kronor per besök till tandläkare och 100 kronor per besök till tandhygienist. Tandvårdsräkningen skickas då till Region Skåne. För mer info kring tandvårdsstöd vid särskilda behov, besök: Region Skånes hemsida.

Vår prislista

Nedan kan du se våran prislista, där de vanligaste åtgärderna är inkluderade. Priserna kan variera om dyrare material behöver användas eller om mer omfattande åtgärder behövs. För att få en bättre estimering av din tandvårdskostnad är det viktigt att du först genomgår en undersökning så att du därefter kan få ett kostnadsförslag. Då ser du hur mycket du själv behöver betala efter att avdrag gjorts för de bidrag som du har rätt till.
Åtgärd Beskrivning FK – Referenspris Vårt pris
101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare. Genomgång anamnes. Utl u.s protokoll 935 1060
103 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller ens 405 490
111 Basundersökning utförd av tandhygienist 730 750
114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygie 585 640
124 Panoramaröntgen 575 730
127 Röntgenundersökning, delstatus 210 340
128 Röntgenundersökning, större delstatus 365 505
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling 445 580
302 Sjukdomsbehandlande åtgärder 830 990
303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling 1230 1690
304 Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande 2120 2120
341 Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, mindre 590 620
342 Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, större 1150 1340
343 Särskilt tidskrävande behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit 1735 1750
401 Tanduttagning, en tand 1160 1520
402 Tanduttagning, en tand, komplicerad 1655 2450
404 Operativt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad, per operation 3415 4320
420 Implantat, per styck 3060 från 3600
421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, en fixtur 3430 9150
422 Kirurgisk friläggning av en fixtur vid tvåstegsteknik 1645 2050
423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre fixturer per opera 4995 11100
424 Kirurgisk friläggning av två eller tre fixturer vid tvåstegsteknik 1845 2280
425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre fixturer 6910 14980
426 Kirurgisk friläggning av fler än tre fixturer vid tvåstegsteknik 2465 3180
501 Upprensning och rotfyllning, en rotkanal 3710 4460
502 Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler 4475 5390
503 Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5615 6740
504 Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 6120 6980
521 Akut endodontisk behandling 875 1220
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 665 790
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1050 1220
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1290 1530
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 850 1040
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1245 1480
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1660 1880
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 1885 2240
800 Permanent tandstödd krona, en per käke 6255 8400
801 Laboratorieframställd krona 4855 8100
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3430 3850
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1645 2480
804 Hängande broled, per led 2375 3 520
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 3970 4650
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5590 6180
824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 11845 14200
827 Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder 10065 10900
828 Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder 10065 10900
829 Immediatprotes 7535 9520
833 Rebasering av protes 2775 3050
850 Implantatförankrad krona, en per käke 8790 9 200
852 Implantatförankrad krona 6815 9200
853 Hängande led vid implantatförankrad bro 2375 3940
858 Distans inklusive centrumskruv, per styck 1365 från 1450
861 Implantatförankrad bro, överkäke, 4 fixturer 34375 39900
862 Implantatförankrad bro, överkäke, 5 fixturer 36490 49200
863 Implantatförankrad bro, överkäke, 6 fixturer 38130 54200
865 Implantatförankrad bro, underkäke, 4 fixturer 33245 47500
925 Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat 4855 från 10900
926 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat 7230 9600
992 Sent återbud950
996 Blekning 2 990
998 Uteblivande
950
Assistenten och koordinatorn Charlotte Schramm på Malmö Implantatgrupp förbereder sig inför en implantatbehandling tillsammans med tandläkaren Stefan Ohlsson.

Behöver du hjälp med ditt leende? Vi hjälper dig!

Inget leende är det andra likt. Boka tid direkt eller tala om vad du vill förändra, så utför vi en professionell utvärdering av vad som passar din situation bäst.