Priser

Hos oss kan du alltid räkna med högkvalitativ tandvård med ditt välbefinnande i fokus – till bra pris. Vi är inte den billigaste kliniken i Malmö men vi är samtidigt långt ifrån den dyraste.

Nedan hittar du svar på vad de vanligaste frågorna kring priser vi får samt vår detaljerade prislista och info om vilka ersättningar du kan ha rätt till.

Hur dyrt är det att gå till oss?

Vår målsättning har aldrig varit att utnyttja oss av lockpriser och sälja in oss som t.ex. Malmö billigaste klinik. Detta hade bara inneburit att vi då hade behövt välja att arbeta med billigare material och produkter vilket i längden hade påverkat kvaliteten på våra tjänster negativt. Vi är stolta över det högkvalitativa arbete vi utför och tar rimligt betalt för det. Vi är dock samtidigt långt ifrån den dyraste kliniken i stan. Detta kan ni läsa själva om på www.tandpriskollen.se som är en fristående hemsida som jämför Sveriges tandvårdsklinikers priser. I skrivande stund placerar vi oss ungefär i samma prisklass som folktandvårdsklinikerna i stan.

Vad kostar tandimplantat?

En vanlig fråga vi får är hur mycket betalt vi tar för behandling med tandimplantat. Det är svårt att ge ett enkelt svar på detta eftersom behandlingar med tandimplantat kan se så olika ut.

Det kan t.ex. röra sig om en entandslucka som ska ha ett implantat med en krona, en tretandslucka som ska ha två implantat med en treledsbro för att fylla ut tandluckan eller en helt tandlös käke som ska ha 4 till 6st implantat förankrat till en bro med 12 st tänder. Kostnaden varierar stort mellan de olika situationerna och även om man kan estimera vad vi tar betalt för ett implantat i en entandslucka så betyder inte detta att det priset gångras med tolv för att få fram priset för en behandling av en helt tandlös käke.

Materialvalet spelar roll. Vi individanpassar våra behandlingar till patientens önskemål och situation. Detta innebär att vi väljer vilket material därefter. De olika tillgängliga protetiska materialen har olika egenskaper i bl.a. estetik och styrka/hållbarhet och även kostnad.

Ibland finns inte de rätta förutsättningar för en implantatbehandling direkt. Detta kommer då upptäckas i samband med att patienten genomgår undersökning. Finns där patologiska processer i munnen som påverkar prognosen för tandimplantatbehandling måste detta omhändertas före man placerar implantat. Detta kan betyda behandling av tandlossning, övriga tandinfektioner/cystor, samt uppbyggnad av ben om där saknas benvolym för implantat, innan. Detta påverkar även det slutgiltliga priset.

Det statliga tandvårdsstödet påverkar kostnaden. De flesta av våra patienter har rätt till det svenska tandvårdsstödet. Bor man eller arbetar utomlands kan det påverka ens rätt till tandvårdsstöd. Läs mer om detta stöld nedan.

Med detta sagt så kan vi dock svara på en grov-estimering av vad följande situationer kan kosta hos oss om man 1. har rätt till svenskt tandvårdsstöd där 2. inga för- eller efter-behandlingar behöver genomföras och 3. standardmaterial används:

Entandslucka som ersätts med implantat och krona:

ungefär 15 000kr

Tretandslucka som ersätts med två implantat och en bro med tre tänder:

ungefär 24 000kr

Helt tandlös underkäke som ersätts med 4 implantat och en bro med tolv tänder:

ungefär 38 000kr

Helt tandlös överkäke som ersätts med 6 implantat och en bro med tolv tänder:

ungefär: 43 000kr

Helt tandlös över och underkäke som rehabiliteras med 10 implantat och två broar med tolv tänder vardera:

ungefär 76 000kr

 

Fråga efter ditt kostnadsförslag i samband med din undersökning för att få mer exakt prisuppgift på vad du beräknas behöva betala.

Vi samarbetar med ett företag som heter Medical Finance som erbjuder räntefria lån upp till 60 000 kr under max 24 månader. Det går även att delbetala med ränta och då kan man låna mer och delbetalningen kan även väljas ske under längre tid än 24 månader. För mer info kring denna möjlighet besök https://www.medicalfinance.se/

Statliga tandvårdsstödet

ATB

ATB är en fast summa pengar som man får varje år den 1a juli som man kan använda som en rabattkupong till din tandvårdsräkning. Den årliga bidragssumman för dem som är 24-29 år eller äldre än 65 år är 600 kronor. För övriga (30-64 år) är den 300 kronor. Man kan spara sina ATB i 2 år. 

Högkostnadsskyddet

Om du är över 24 år och har höga tandvårdskostnader behöver du bara betala en del av kostnaden själv då resterande delen av beloppet betalas till oss av Försäkringskassan. Högkostnadsskyddet börjar gälla när du betalat upp till 3 000 kronor under en ersättningsperiod. Beloppen baseras på summan av Försäkringskassans ersättningsgrundande pris (referenspris) för respektive åtgärd. Man får ingen ersättning för mellanskillnaden. Du kan läsa mer om högkostnadsskyddet för tandvård på Försäkringskassans hemsida.

Upp till 3 000 kronor: du betalar fullt pris.
3 001-15 000 kronor: du får 50% av försäkringskassans ersättningsgrundande pris i ersättning.
Över 15 000 kronor: du får 85% av försäkringskassans ersättningsgrundande pris i ersättning.

STB

Särskilt tandvårdsbidrag (STB) är ett bidrag för dig som har en sjukdom eller funktionshinder som medför en risk för att din tandhälsa försämras. Du får ett bidrag på 600 kronor per halvår som du kan använda till undersökning och sjukdomsförebyggande åtgärder.

För mer info kring det statliga tandvårdsstödet som till exempel vilka som har rätt till STB kan du läsa på försäkringskassans hemsida.

Tandvårdsstöd från landstinget

Barntandvård

Vi tar endast emot patienter som har fyllt 24 år och över eftersom vi inte har något avtal med Region Skånes barn och ungdomstandvård. Om man är 23 år eller under har man rätt till gratis tandvård och måste vara listad på en klinik som ingår i detta avtal, och denna kliniken har då vårdgivaransvar och är skyldig att kalla personen för regelbundna undersökningar. Vi har dock möjlighet, vid önskemål att behandla även de som är 23 år eller yngre, men i så fall till fullpris.

Tandvårdsstöd vid särskilda behov

Om du har omfattande vård och omsorgsbehov så kan din sociala handläggare eller läkare ge dig ett intyg som ger dig rätt till att få bastandvård utförd till samma kostnad som till sjukhusvård. Patienter betalar då 200 kronor per besök till tandläkare och 100 kronor per besök till tandhygienist. Tandvårdsräkningen skickas då till Region Skåne. För mer info kring tandvårdsstöd vid särskilda behov, besök: Region Skånes hemsida.

Vår prislista

Nedan kan du se våran prislista, där de vanligaste åtgärderna är inkluderade. Priserna kan variera om dyrare material behöver användas eller om mer omfattande åtgärder behövs. För att få en bättre estimering av din tandvårdskostnad är det viktigt att du först genomgår en undersökning så att du därefter kan få ett kostnadsförslag. Då ser du hur mycket du själv behöver betala efter att avdrag gjorts för de bidrag som du har rätt till.
Åtgärd Beskrivning FK – Referenspris Vårt pris
101 Basundersökning hos tandläkare. 970 kr 1060 kr
103 Mindre akut eller kompletterande undersökning 420 kr 490 kr
114 Kompletterande undersökning hos tandhygienist 605 kr 640 kr
124 Panoramaröntgen 595 kr 730 kr
341 Tandlossningsbehandling/tandstensborttagning, mindre 615 kr 660 kr
342 Tandlossningsbehandling/tandstensborttagning, större 1195 kr fr 1390 kr
401 Tanduttagning, en tand 1205 kr 1520 kr
402 Tanduttagning, en tand, komplicerad 1710 kr 2450 kr
420 Implantat, per styck 3180 kr fr 3650 kr
421 Operation avseende implantat, en fixtur 3560 kr 9150 kr
423 Operation avseende implantat, två eller tre fixturer per operation 5175 kr 11100 kr
425 Operation avseende implantat, fler än tre fixturer 7160 kr 14980 kr
501 Rotfyllning, en rotkanal 3845 kr 4460 kr
502 Rotfyllning, två rotkanaler 4635 kr 5390 kr
503 Rotfyllning, tre rotkanaler 5820 kr 6740 kr
601  Bettskena i hård akrylat 3965 kr 4520 kr
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 685 kr 790 kr
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1090 kr 1220 kr
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1335 kr 1530 kr
704 Fyllning av en yta på kindtand 880 kr 1040 kr
705 Fyllning av två ytor på kindtand 1290 kr 1480 kr
706 Fyllning av tre eller flera ytor på kindtand 1720 kr 1880 kr
800 Tandstödd krona, en per käke 6485kr 8600 kr
801 Tandstödd krona, flera stycken samtidigt 5035 kr 8100 kr
804 Hängande broled, per led 2465 kr 3 620 kr
850 Implantatförankrad krona, en per käke 8820 kr 9 800 kr
852 Implantatförankrad krona, flera stycken samtidigt 6835 kr 9300 kr
853 Hängande led vid implantatförankrad bro 2465 kr 4060 kr
861 Implantatbro, hel överkäke, på 4 st implantat 35675 kr 39900 kr
862 Implantatbro, hel överkäke, på 5 st implantat 37875 kr 51200 kr
863 Implantatbro, hel överkäke, på 6 st implantat 39575 kr 54200 kr
865 Implantatbro, hel underkäke, på 4 st implantat 34505 kr 47500 kr
925 Utbytesåtgärd. Implantatoperation vid entandslucka 5035 kr fr 10900 kr
926 Utbytesåtgärd. Implantatkrona vid entandslucka 7500 kr 9600 kr
996 Blekning 3200 kr
998 Uteblivande/sent återbud 950 kr
Assistenten och koordinatorn Charlotte Schramm på Malmö Implantatgrupp förbereder sig inför en implantatbehandling tillsammans med tandläkaren Stefan Ohlsson.

Behöver du hjälp med ditt leende? Vi hjälper dig!

Inget leende är det andra likt. Boka tid direkt eller tala om vad du vill förändra, så utför vi en professionell utvärdering av vad som passar din situation bäst.